Miljøarbeidere

Miljøarbeiderne på vår skole er Ina Andem og Jan Fredrik Dahl (tlf 66854400). Du møter dem i skolegården, i skolebygget eller på miljøarbeidernes kontor i kantineområdet. Deres arbeid handler om å gi våre elever et godt og trygt psykososialt og fysisk skolemiljø som fremmer elevers trivsel og læring. De skal også bidra med og delta i ulike aktiviteter og arrangementer som styrker skolemiljøet vårt.

Kontaktpersoner

Ina Andem

E-post Ina.Andem@nesbru.vgs.no

Jan Fredrik Dahl

E-post jan.fredrik.dahl@nesbru.vgs.no