Psykologtjenesten

Psykologen tilbyr 1-3 samtaler til elever ved Nesbru videregående skole. Enkelte elever vil ha behov for psykologisk utredning eller behandling av et større omfang enn det som kan ivaretas av psykologtjenesten ved skolen. I slike tilfeller vil psykologen bistå eleven med viderehenvisning til riktig tjenestetilbud.

Psykologen samarbeider tett med helsesøstrene ved skolen. Psykolog Per Martin Løken er tilstede fredager på helsesøsters kontor.

Timebestilling

Alle elever som ønsker samtale med psykologen kan kontakte helsesøster eller rådgiver. Helsesøster eller rådgiver sender e-post til psykologen med forespørsel om samtale. Elevens mobilnummer og/eller e-postadresse må alltid inkluderes i henvendelsen. Psykologen setter selv opp avtaler og informerer om tidspunkt direkte til elevene via tekstmelding eller e-post. Nye avtaler gjøres direkte mellom eleven og psykologen.

Aktuelle temaer

Psykologen har kompetanse på utredning, behandling og forebygging av et bredt spekter psykiske og sosiale vansker. Typiske temaer kan være:

 • Psykiske lidelser (som depresjon, angst og spiseforstyrrelser)
 • Selvskading
 • Selvmordstanker
 • Rus
 • Seksuelle overgrep/voldtekt
 • Familieproblemer
 • Kjærlighet
 • Sorg
 • Traumatiske opplevelser
 • Seksuell legning
 • Kjønnsidentitet
 • Søvnvansker
 • Tvangsekteskap
 • Ensomhet
 • Eksamensstress
 • Konflikter