Eksamensplan

Til høyre finner du planen og PDF-er som gir deg svar på det du bør vite i forbindelse med eksamensgennomføringen. Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. udir.no