Takk for turen!

Vg1-elever på naturfaglig tokt til Asdøltjern. Se bildene her.