Elever inspireres til leselyst

Prosjektet "bok på pulten" er i gang

Det sies mye klokt om fordelene ved å lese bøker. Det har motivert skolens to bibliotekarer, Anette Prøis Fearnley og Donna Louise Dolva, til å sette i gang prosjektet Bok på pulten.  De to beleste bibliotekarene hadde mange gode forslag under bokpresentasjonen i klasserommene. Nå har elevene i de 13 Vg1-klassene på Nesbru vgs fått en bok på pulten tilpasset sine interesser og ønsker. Noen elever har allerede byttet bok. Nå leser elevene 20-30 minutter hver dag. Også læreren leser i denne tiden. Da må distraksjoner som PC og mobiler bort fra pulten. Det er godt å kjenne på roen som senker seg når alle lesehodene forsvinner inn i sine historier.
 
Nesbru videregående skole satser helhetlig på lesing og ønsker å styrke lesing som grunnleggende ferdighet. Målet med prosjektet Bok på pulten er at alle elever skal få satt av tid til å lese på skolen i flere fag. Prosjektet varer i seks uker. I samarbeid med norsklærerne satte Anette Prøis Fearnley i gang prosjektet Bok på pulten i 2014. Erfaringene var så positive at opplegget videreutvikles og utvides for hvert år. Bok på pulten tar utgangspunkt i metodikken Lesersørvis. Denne metodikken lar elevene velge en bok som fenger ved å gjøre dem bevisste på appellfaktorer som tempo og stemning.
 

13 gode grunner til å lese

1.      hjelper oss til å utvikle språket og ordforrådet.

2.      utvider vår bevissthet og vår verden og gir oss nye ideer og begrep å tenke med

3.      stimulerer fantasien og trener oss i å skape indre bilder

4.      gir oss kunnskap om alt mellom himmel og jord

5.      utvikler vårt følelsesliv og vår evne til empati.

6.      kan gi kraft og inspirasjon, underholdning og spenning

7.      kan vekke nye spørsmål og gi oss noe å tenke videre på

8.      lærer oss etikk, lar oss fundere over rett og galt, godt og vondt

9.      viser oss at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees fra flere sider.

10.  hjelper oss til å forstå oss selv.

11.  hjelper oss til å forstå andre.

12.  gir oss selskap når vi er ensomme.

13.  åpner veien til litteraturen - en uendelig verden som varer livet ut!