Superlæring

Nå har Olav Scheve lært oss hvordan vi kan lære mer på mindre tid.