Vg1 på tur til Asdøljuvet 12, 13 og 14.9.

Se program og fordeling av klasser:

I uke 37 skal skolen arrangere tur til Asdøltjern og Asdøljuvet i Vestmarka.  Vi har gjort dette i mange år, men i 2017 var det for vått og farlig å gå juvet.  I år ser det jo bedre ut!  For kontaktlærere og KRØ–lærere vil turen ta hele dagen ettersom vi går juvet sammen med klassene våre, og halve dagen (før/etter lunsj) for de som er naturfagslærere.

Turen i Asdøljuvet er middels krevende, man blir litt utfordret på balanse og koordinasjon. Vi går en sti langs med juvet til bunnen, og opp igjen i selve juvet. Turen er væravhengig i forhold til vannføring i juvet.

Onsdag 12.09.2018:  1 STD(25), 1 STE(25), 1 STF(28), 1 STG(25)

Torsdag 13.09.2018: 1YSK(10), 1STA(25), 1KMA(28), 1KMB(28)

Fredag 14.09.2018: 1STB(25), 1STC(25) og 1BAA(15), 1BAB(15), 1BAC(15)

Dagsplan

Når

Hva

Ansvar

Kl 08.00

Oppmøte Nesbru. Hver buss må ha med minst en lærer.

 

NB! Siste buss vil nok dra nærmere kl 08.30

Kontoret bestiller busser

 

Kontaktlærere krysser av hvilke elever som går på bussen

Kl 09.00

Gå fra Solli parkeringsplass

KRØ-lærere

Kl 09.45

Ankomst Asdøltjern

 

Pause i 30 min med en liten medbrakt matbit/energibar. Elever som skal gå juvet, må skifte til støvler eller egnet skotøy og kan legge igjen sekken sin ved tjernet.

 

Kl 10.15

Gruppe 1: Naturfagsopplegg

Gruppe 2: Går Asdøljuvet

Naturfag: Naturfagslærere

Juvet: KRØ- og kontaktlærere

Kl 12.00

Lunsj – elevene har egen matpakke og egen drikke.  Sosialisering.

Alle lærere

Kl 13.00

Gruppe 1: Går Asdøljuvet

Gruppe 2: Naturfagsopplegg

Naturfag: Naturfagslærere

Juvet: KRØ- og kontaktlærere

Kl 14.45

Gå fra Asdøltjern til Solli parkeringsplass, felles med alle elever

KRØ-lærere

Kl 15.30

Ankomst Solli parkeringsplass, bussen venter

 

Sørge for at ingen står igjen

Kontoret bestiller busser

 

Kontaktlærere sørger for at alle elever kommer med bussen