Nyttig å vite for deg som starter i Vg1, torsdag kl.09:00

Årets makkere som viser deg rundt fredag kl.8.35.
Årets makkere som viser deg rundt fredag kl.8.35.


Skoleåret er snart i gang og vi gleder oss til å ta imot alle våre nye VG1-elever. Du starter torsdag 16. august kl 09:00 og ønskes velkommen i skolens gymsal. Etter en kort velkomsthilsen, blir elevene ropt opp klassevis. Vi har god erfaring med å dele inn klassene slik at vi får en blanding av elever fra ulike ungdomsskoler. Denne første dagen legger vi til rette for at du skal bli kjent med klassen og kontaktlæreren din.

Dersom du er elev på utdanningsprogrammet studiespesialisering, har du muligheten til å søke deg inn i en spesiell klasse; 1 STA «Idrett og SSP». Som elev i denne klassen har du mulighet til å trene egen idrett tirsdag og torsdag morgen. Dersom du skulle ønske det, må du snarest ta kontakt med idrettslaget ditt og be om en bekreftelse på hvorfor det er viktig å gå i denne klassen og at idrettslaget gir skolen beskjed ved å sende mail til post@nesbru.vgs.no innen 10. august.

Fredag 18. august starter du klokken 08:35. Frem til kl 10:00 vil du sammen med elever i klassen din bli vist rundt på skolen av elevmentorer. Dette er eldre elever som ønsker å gi deg som ny på skolen en best mulig start her på Nesbru. Etter klokken 10:00 er det vanlig timeplan. Lærerne dine vil fortsatt ha fokus på at klassen skal bli godt kjent samtidig som dere også skal bli kjent med fagene.

Mandag 20. august starter du i henhold til timeplan. Denne dagen skal også alle nye elever fotograferes, kontaktlærer vil gi dere nærmere informasjon. Det er også satt av tid til lån av skolebøker på biblioteket. Alle elever får tildelt eget bokskap og vi anbefaler derfor at du har med deg hengelås til bokskapet denne dagen.

I løpet av de første ukene vil du og dine foresatte bli invitert til en bli-kjent-samtale med kontaktlærer. Skolens første foreldremøte for vg1-foresatte er onsdag 29.8. Fint om du allerede nå gir beskjed hjemme.

På Nesbru organiserer vi klassene i noe som heter makkergrupper. Det vil si at du fra først dag får en fast samarbeidspartner samtidig som du er en del av en gruppe på 4 elever. Vi bytter både samarbeidspartner og gruppe flere ganger i løpet av skoleåret. Makkergruppene skal sikre at du blir fort kjent med medelever og at alle har noen å være sammen med i klasserommet eller i kantina. Makkergruppene benyttes også som samarbeidsgrupper i fagene, en arbeidsform som gir deg god trening i å samarbeide og som bidrar til økt læringsutbytte.

En nødvendig forutsetning for å lykkes faglig, er at du trives på skolen. Et overordnet mål for skolen er at elever og ansatte skal trives og at skolemiljøet skal oppleves som trygt og inkluderende. På Nesbru vgs er vi opptatte av at elevene også skal kunne delta i ulike aktiviteter, det være seg elevrådsarbeid, revy, ulike sosiale aktiviteter etc. Engasjerte elever er med på å skape et godt elevmiljø som igjen er en viktig del av grunnmuren for et godt læringsmiljø.

På Nesbru ønsker vi samarbeid mellom elever og mellom elever og ansatte. Det er viktig at vi har høye ambisjoner på egne og andres vegne, samtidig som vi ønsker et trygt skolemiljø med omsorg og gjensidig respekt. På Nesbru møter du engasjerte og dyktige lærere som er opptatte av at du får utvikle dine evner og anlegg, og ikke minst møter du engasjerte medelever som de nærmeste årene vil være gode og verdifulle samarbeidspartnere.

Vi ser frem til å bli kjent med deg og gleder oss til at du nå skal bli en del av Nesbrumiljøet.

Med vennlig hilsen
Brynhild Idland
rektor