Nesbruelever på Rotarys RYLA-seminar.

Nesbru Rotary Klubb sponset de tre deltakere på seminaret for unge ledere.

Markus, Wilhelm og Philip deltok denne helgen på Rotarys årlige weekendseminar for unge ledere, Rotary Youth Leadership Award (RYLA) I Drammen. Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) er et intensivt lederseminar for unge i alderen 14-30 år hvor du gis impulser og ideer til godt lederskap, har det moro og utvikler nettverk. Årets RYLA i vårt Rotary Distrikt 2310 omfatter Oslo, Asker og Bærum og Buskerud. De nærmere 50 deltakerne hadde gleden av interessante innlegg, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsutvekslinger. Takk til Nesbru Rotary Klubb som sponset de tre fornøyde deltakerene fra Nesbru! 


Les mer på Facebooksiden for RYLA

Årets deltakere fra Nesbru vgs (Vg3) var:
Markus Vold Aspenes, Wilhelm Grande Guldteig og Philip Augustin Schutz.

 


Nytt RYLA seminar kommer våren 2019. Nesbru Rotary Klubb vil informere i god tid.

Programmet for årets RYLA var:
Dagens dynamiske arbeidsliv – hva er suksessfaktorene?
- Organisasjons- og ledelseskultur
- Hvem er du i teamet?
- Prosjektarbeid som metode for å lykkes

Noen av innlederne var:
Jan Arve Haugan tidl. konsernsjef i Kværner ASA
Kristina Jullum, statsviter og direktør arbeidsliv i NHO.
Bjørn Z. Ekelund, adm. dir. i Human Factors AS
Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand og styreleder i HR Norge.
Terje Stykket, en herlig utradisjonell gründer og investor