Ordførerne rådførte seg med ungdommen

Fra venstre de tre ordførerne fra henholdsvis Hurum, Røyken og Asker: Monica Vee Bratlie, Eva Norén Eriksen og Lene Conradi. Stephan Rikter-Svendsen og Wilhelm Grunde Guldteig fra elevrådsstyret på Nesbru vgs. Helt til høyre rektor Brynhild Idland.
Fra venstre de tre ordførerne fra henholdsvis Hurum, Røyken og Asker: Monica Vee Bratlie, Eva Norén Eriksen og Lene Conradi. Stephan Rikter-Svendsen og Wilhelm Grunde Guldteig fra elevrådsstyret på Nesbru vgs. Helt til høyre rektor Brynhild Idland.

 

Onsdag 4.april fikk vi besøk av de tre nåværende ordførerne i den kommende storkommunen Asker. Tema for møtet var ungdoms medvirkning i Asker 2020 og deres involvering i planleggingen av ny kommune. De ønsket en dialog med elevrådet der elevene i forkant hadde fått ulike problemstillinger som de skulle ta stilling til. Spørsmålene dreide seg om oppbygging av den nye kommunen og omfattet tema som dialog med politikere, kommunens administrasjon og nærmiljøaktiviteter som skoler, idrettstilbud, kulturtilbud mm, med utgangspunkt i FN bærekraftmål.  Elevrådsrepresentantene hadde forberedt seg godt, og kom med mange aktuelle innspill, som ordførerne vil ta med seg inn i det videre arbeidet rundt planleggingen av den nye felles kommunen. Det er viktig at kommunen skaper arenaer som inviterer ungdom til medvirkning mente Nesbruelevene. De unges kommunestyre slik det fungerer i dag er et godt tiltak, men kan fungere enda bedre. Flere Nesbru-elever har deltatt på Model European Parliament sammen med ungdom fra hele Europa.  Arbeidsformen her var workshops på utvalgte temaer og utarbeiding av resolusjoner.  En organisering som de anbefalte ordførerne å benytte til Askerkonferansen.