Hvordan har de det på Nesbru?

Les intervju med årets Vg1-elever her:

Vi spurte noen Nesbruelever fra Vg1. Se hva de svarte på disse spørsmålene:

1. Hvordan har du opplevd den første tiden på Nesbru?
2. Hvorfor valgte du utdanningsprogrammet du går på?

Makkerskap er et opplegg de første månedene etter skolestart. Hver elev får sin makker og makker-gruppe. Makker skiftes etter noen uker og hensikten er at elevene skal bli bedre kjent og inkludere hverandre.


Justina Grønbekk, SSP
- Denne høsten har gått overraskende bra. Jeg var selvsagt litt spent før oppstart, men har vært heldig og kommet i en inkluderende klasse med mange hyggelige, åpne og litt ulike folk. Her på videregående synes jeg at elevene virker trygge og er interessert i å bli kjent med hverandre.


Natasha Melim-Mcleod, SSP

- Jeg valgte Nesbru fordi jeg har internasjonal bakgrunn og ønsker en utdanning med internasjonale muligheter. Derfor skal jeg søke IB her på Nesbru i Vg2 og Vg3. I den internasjonale klassen min har vi et fag som heter Meet the world. Der diskuterer vi globale tema med perspektiv basert på våre ulike kulturelle erfaringer. I faget engasjerer vi oss også i humanitært arbeid. Samarbeidsprosjekter som dette gir samhold og trivsel.


Christian Groth Dyrkorn, SSP

I klassen min er vi flere som satser på idrett innen svømming, basket, fotball og hundekjøring. Miljøet i klassen er topp og vi kan snakke så mye sport vi bare vil. Dagene er både intense og organiserte når vi trener så mye som vi gjør. Da er det godt å være tett på hverandre i et miljø der alle forstår hva idrettslivet innebærer. Kontaktlæreren vår er kroppsøvingslærer og har mye kunnskap om og forståelse for at vi vil satse både på skole og sport.


Gaute Gunleiksrud, Bygg- og anleggsteknikk
- På byggfag er vi to klasser. I min klasse er vi 13 elever, noe som gir et oversiktlig og sammenspleiset miljø. Vi ble raskt kjent med hverandre fordi vi også jobber sammen ute på byggeplass to dager i uken. Nå bygger vi en tribune på Hosle skole. Jeg
begynte på byggfag fordi jeg ikke ville sitte på skolebenken hver dag med teorifag. Jeg vil gjerne bli tømrer og da er dette en riktig vei å gå. Anbefaler også andre å tenke praktiske fag dersom de vil det.


Maren Markegård,YSK (Bygg og anleggsteknikk yrkes- og studiekompetanse)
- Jeg valgte YSK fordi jeg liker kombinasjonen realfag og praktiske byggfag. I begynnelsen var det selvsagt litt uvant med overvekt av gutter i klassen, men jeg liker både miljøet, fagene og de praktiske mulighetene. Etter jul skal vi ha rullerende perioder med 2 uker på skolen og to uker i praksis på byggeplass. Ser fram til denne variasjonen og vurderer å bli tømrer eller ingeniør i framtiden. Anbefaler gjerne flere jenter å søke YSK.


Jonathan Czujko Pellon, SSP Medier og kommunikasjon
- Jeg liker språk, foto og lage filmer. Disse interessene ville jeg utvikle videre og ha mer praktiske skoledager. Valget har jeg ikke angret på, selv om vi har fem timer mer i uka. Makkerskapet- og gruppene gjør det lettere å bli kjent med flere i klassen. Nå kjenner jeg flere i klassen, men ikke så mange utenfor. Regner med at det endrer seg nå som jeg skal være med på Nesbrurevyen 2018.


Elisabeth Ekvall Kreig, SSP

- I den internasjonale klassen jeg går i opplever jeg at lærerne er glade i og kan faget sitt. De hjelper oss og har troen på at vi mester det vi skal. Det gir faglig motivasjon og lyst til å lære mer selv om det er mer skolearbeid enn forventet. Miljøet på Nesbru er større enn på ungdomsskolen. Det var litt overveldende i starten, men nå som jeg har oversikten ser jeg mye positivt ved det.


Rikke Jonassen Solberg, SSP Medier og kommunikasjon
- Oppstarten har faktisk gått bedre enn forventet selv om jeg kom fra en skole på Vestlandet og ikke kjente noen her. Det betyr mye for meg å ha større egen-
ansvar, og mulighet for å ta egne valg. På MK-jobber vi en del i samarbeid med andre. Det er både inspirerende og utviklende når gruppen fungerer som den skal. Makkerskapet har gitt meg flere nye kontakter. Jeg valgte MK fordi jeg vil ha studiekompetanse med praktiske fag som jeg interesserer meg for.


Audun Øyen, Tilrettelagt opplæring
- Her på Nesbru lærer og opplever jeg mye. Jeg erfarer at det er viktig å følge med i timene, ta med utstyr vi skal bruke og møte tidsnok til timene. Da slipper du å bli mast på og det går ikke utover de andre elevene. Nå sitter jeg i elevrådsstyret og kan si hva jeg mener. Det er viktig for elevdemokratiet. Ellers har jeg blitt kjent med mange ved å henge rundt i gangene og i kantinen i friminuttene.