Fagvalg for Vg1 studiespesialisering

Mer om fagvalg:

Alle elever som går Vg1 studiespesialisering skal velge fag for neste skoleår (Vg2 SSP). Dette gjelder også dersom du tenker å bytte skole, søke IB eller søke en skole i utlandet.

 
Fagvalget foregår elektronisk på blokkvalg.no. Det endelige fagtilbudet er basert på interessen for de ulike fagene etter prøvevalget i desember. Noen fag fra prøvevalget blir da ikke lenger tilgjengelige fordi for få elever valgte disse. Minimum 20 elever må søke et programfagstilbud dersom det skal tilbys.


I blokkvalget må du først angi programområde. Du velger enten programområdet for realfag eller programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi.

Du logger deg på med FEIDE.

Prøvevalg 22.11.- 02.12.
Endelig valg 27.01.

Videre skal du velge ut fire fag som du har lyst til å ha neste skoleår. Du velger ett fag fra hver av blokkene. 

SSP MK-elevene kan velge et 5-timersfag.

Brosjyre med oversikt over fagene du kan velge.