Nesbru vgs står ikke bak Bli kjent-fest

Det arrangeres Bli kjent - fest på musikkflekken for Nesbruelever om en uke. Nesbru vgs understreker at skolen INTET har med dette arrangementet å gjøre. Det foregår i privat regi og elever deltar derfor på eget ansvar.Skolen minner om politiets holdning til slike arrangementer, jf Budstikkas tidligere oppslag. Skolen ber foresatte vurdere nøye deltakelsen i et slikt arrangement.