Nesbru-elever kombinerer idrett og utdanning

Noe for deg? Mer om SSP idrett her.

Elever på Nesbru videregående skole kan kombinere idrett og skolegang – og gjennomfører morgentrening to dager i uken.

– Dette er et tilbud til Vg1-elever på utdanningsprogrammet studiespesialisering, forteller rektor Knut Jore. – Både utøvere, trenere og idrettslagene som vi samarbeider med er fornøyde, men vi skulle gjerne hatt f lere idrettselever inn i denne klassen. – Mitt råd til elever på 10. trinn er å vurdere dette tilbudet nøye. Snakk med elever som går her, og kontakt idrettslaget du er medlem i. Vi er åpne for gode dialoger og et konstruktivt samarbeid, sier rektor Knut Jore.

 

 

Perfekt kombinasjon

– Samarbeidet med Nesbru er perfekt for oss, sier daglig leder i Asker Svømmeklubb Petra Jensen.– Svømming er tidskrevende og stiller store krav til den enkelte utøveren i forhold til planlegging av dagen; trening, ernæring, skolearbeid og restitusjon. Elite gruppen består av skoleflinke elever som trener opptil 20 timer per uke, og da kreves det god planlegging og tilrettelegging. Dette tilbudet passer for alle som satser aktivt på en idrett og samtidig ønsker å følge en normal studiespesialisering.

Flott klassemiljø

– I klassen er vi 21 som satser på idrett innen svømming, turn, bas - ket, RG, fotball, hundekjøring og ishockey, sier Sander. – Miljøet i klassen er topp. Dagene er både intense og organiserte når vi trener så mye som vi gjør. Da er det godt å være tett på hverandre i et miljø der alle forstår hva idrettslivet innebærer. Kontaktlæreren vår er kroppsøvingslærer og har mye kunnskap om og forståelse for at vi vil satse både på skole og sport. – Idrettsklassen gjør det mulig for meg å kombinere skole og et tett treningsprogram, forteller Kristine. – Som svømmere trener vi også før skoletid et par ganger i uken. Da er det godt å bli møtt med varm havregrøt og tid til avslap - ping og forberedelser før timen starter klokken 10.10. Lærerne vet at f leksibilitet med hensyn til lekser, innleveringer og prøver er viktig for idrettsutøvere som sat - ser. Slik tilrettelegging er gull verdt og gjør det mulig for meg å nå mine mål i en sport jeg elsker å drive med.

 

Høye ambisjoner

– Da jeg søkte videregående var nytt miljø og tilrettelegging for satsing på idrett avgjørende faktorer. Fellesinteressen for sport gjør klassen til en sammenspleiset gjeng som backer hverandre opp, sier Fredrikke. – Jeg har ambisjoner om å gjøre det bra på RG og tropp under VM i september 2017. Det krever mye motivasjon, 25-35 timers trening, mye organisering og ikke minst et positivt skole - miljø med forståelse for hva som må prioriteres når. Noen av skoledagene er kortere enn andre og gir heldigvis mulighet for restitusjon og tid til skolearbeid.

 

Askerposten, januar 2017.