Elever om skoledagen på Nesbru

Se hva de sier om valg av utdanningsprogram og hvordan de har det på Vg1. Her finner du også den ferske Nesbru-brosjyren.

Kristine

Kristine Bjellvåg Braathen, SSP
Idretts-klassen gjør det mulig for meg å kombinere skole og et tett trenings-program. Som svømmer har vi trening også før skoletid et par ganger i uken. Da er det godt å bli møtt med varm havregrøt og tid til avslapping og forberedelser før timen starter kl.10.10 disse dagene. Lærerne motiverer deg og har forståelse for at fleksibilitet med hensyn til lekser, innleveringer og prøver er viktig for idrettsutøvere som satser. Dessuten har vi ekstra store skap til sportsutstyret vårt. Slik tilrettelegging er gull verdt og gjør det mulig å nå mine mål i en sport jeg elsker å drive med.

Frida

Frida Hegre Petrell, SSP MK
Oppstarten har faktisk gått bedre enn forventet. Det betyr mye for meg å ha større egenansvar, og mulighet for å ta egne valg. På MK-jobber vi en del i samarbeid med andre. Det er både inspirerende og utviklende. VIP-makkerskapet har gitt meg flere nye kontakter. Jeg valgte MK fordi jeg vil ha studiekompetanse med bra resultater ved å jobbe med fag jeg har interesse for.

Torjus

Torjus Torblaa, BYA
Turen til Asdøljuvet sammen med de andre klassene var en sosial oppstart. Jeg søkte Byggfag fordi jeg i framtiden vil jobbe med restaurering av bygg og fordi jeg vil ha et praktisk innhold i skoledagen. Liker læringsmiljøet da lærerne viser deg tillit og oppmuntrer til selvstendighet. Kantinen og
biblioteket er skolens sosiale møteplasser. På Byggfag er vi i min klasse bare gutter, da kan det være greit å bruke de sosiale møteplassene for å være i et mer blandet miljø. Håper også at vi etter hvert kan ha flere klasseturer.

Sigurd

Sigurd Bratli, 1YSK
På YSK ble vi raskt en sammensveiset gjeng med trygghet for mye bra
humor. Jeg ville gå på YSK fordi jeg vil ha både praktiske- og teoretiske fag som er attraktive i arbeidsmarkedet. Etter jul vil skoledagen bestå av halv tiden ute i praksis og halve tiden på skolen. Vi har lange skoledager og færre ferier, men nå har jeg varierte dager, får lønn og slipper å bekymre meg om å skaffe sommerjobb! Forslag til forbedringer? Klassen min holder seg mye samlet på avdelingen, men jeg håper at vi etter hvert kan bli bedre kjent med de andre elevene på skolen.

Andrea

Andrea Krokan, SSP
Opplevde at oppstarten på Nesbru gikk smud. Folk er åpne, ikke dømmende og jeg kan være meg selv. Lærerne i den internasjonale klassen er gode og jeg ser fram til å fortsette på IB i Vg2 og 3. Valgte IB da jeg hadde hørt mye positivt om studieretningen og fordi jeg ønsker et vitnemål med alle muligheter åpne både nasjonalt- og inter-nasjonalt. Så langt svarer erfaringene til forvent-
ningene. Har også noen ønsker -gjerne mer gym og sosial blanding på tvers av studieretningene.

Sondre

Sondre Stefanussen, SSP MK
Startet først på vanlig studiespesialisering før jeg gikk over på MK. Gjorde det fordi jeg ville følge interessene mine. Jeg liker å ta bilder, lage filmer og nettsider. Valget har jeg ikke angret på, selv om vi har fem timer mer i uka. For da har vi også færre lekser. Makkerskapet- og gruppene gjør det lettere å bli kjent med flere i klassen.

Farian

Farian Katachi, SSP
Jeg søkte Nesbru på grunn av IB-
muligheten. De første ukene gikk veldig greit da jeg kjenner folk også i andre klasser og på andre trinn fra før. Som de jeg kjenner fra svømmemiljøet i Asker. Trives godt i klassen og lærerne er hittil veldig greie. De motiverer deg til å se potensialet og er gode på å gi tilbakemeldinger. Flere søppelkasser og mer samkjøring med andre klasser, står på min ønske-liste.

Sander

Sander Klev, SSP
I klassen min er vi 21 som satser på idrett innen svømming, turn, basket, RG, fotball, hundekjøring og ishockey. Miljøet i klassen er topp og vi kan snakke så mye sport vi bare vil. Dagene er både intense og organiserte når vi trener så mye som vi gjør. Da er det godt å være tett på hverandre i et miljø der alle forstår hva idrettslivet innebærer. Kontaktlæreren vår er kroppsøvingslærer og har mye kunnskap om og forståelse for at vi vil satse både på skole og sport.

Henny

Henny Fossnes Kurland, SSP MK
De første ukene var det mye fokus på å bli kjent. Makkerskapet resulterte i at jeg raskt ble kjent med nye folk. Hadde ikke forventet at mange byttet klasse og skole i løpet av de første ukene på grunn av fritt skolevalg. Men klassemiljøet satte seg likevel raskt. Dersom noe kan være annerledes, må det være at vi noen ganger har 90-minuttersøkter. Da hender det heldigvis at vi får lov til å ta et kort avbrekk for å lade.

 

Last ned den nye brosjyren om Nesbru