Yrende liv på Yrkes- og utdanningsmessen

Se bildene fra årets arrangement!

For sjette år på rad arrangerte Nesbru Rotary Yrkes- og utdanningsmessen i samarbeid med Nesbru videregående skole. Med ca. 32 yrkesrepresentanter og 12 høyskoler på plass ble gymsalen tatt i bruk for å romme alle. De driftige Rotarymedlemmene og noen av skolens ansatte hadde stått på for å samle et mangfold av yrkesutøvere. Flere av de vi snakket med, blant annet representantene for lærer- og lektoryrket, kunne melde om mange nysgjerrige elever med kloke spørsmål. Flere av elevene vet ikke hvor veien bærer videre etter videregående, men forhåpentligvis ble de litt klokere etter denne dagen.

Vg1- og 3 elevene startet dagen med et forfriskende foredrag av hodejeger, Per-Andre Marum. Deretter bar det videre inn i gymsalen der alle yrkesrepresentantene ventet spent på de spørrelystne elevene. Etter Yrkesmessen deltok Vg1-elevene på fagtorget for å orientere seg om hvilke programfag de kan velge neste år. Kanskje yrkesmessen har gjort fagvalget lettere?

Her er intervjuet med Rune Løw, president i Nesbru Rotary, som ga oss disse tilbakemsldingene etter arrangementet i fjor.


Løw forteller: - Vi i Nesbru Rotary har i flere år hatt et tett og givende samarbeid med Nesbru videregående skole. Et samarbeid som kommer både oss, skolen og ikke minst elevene til nytte. Med så mange ulike yrkes- og utdanningsrepresentanter på plass var det et yrende liv i gymsalen 17.november. Elevene hadde forberedt seg og stilte representantene mange konkrete spørsmål. Det så ut til at mange elever gjerne vil vite mye, og hos de aller mest populære standsene forsvaret og politiet ble det kø. Gøy å se at så mange unge ønsker å sette seg inn i mulighetene før de tar videre veivalg. Det betyr at vi gjør noe nyttig ved å arrangere et opplegg som dette sammen med lærere og rådgivere på Nesbru vgs.

Samarbeidet med Nesbru omfatter også flere andre prosjekter som involverer elever. Blant annet RYLA (Rotary Youth Leadership Award), Georgiastipendet og Internasjonal Dag. Utover det er våre Rotarymedlemmer mentorer for ungdomsbedrifter og sitter som eksamensvakter når skolens elever er oppe til eksamen. Samspillet med elever gir oss verdifulle impulser og vi opplever at våre erfaringer kommer de unge til gode. Det å bety noe for andre, gir oss nettverk og drive til å engasjere oss i oppgaver vi brenner for. Våre 41 medlemmer sitter på mye samlet kompetanse som også kommer blant annet Røde Kors og Holmen menighet til gode avslutter Rune Løw.