Skolestart for elever

Skolestart 16.8. 2018

VG1 kl 09:00

Vg2 kl 10:00

Vg3 kl 12:00