Universitetsturneen

15
jan.
Fra kl: 12:00  - 13:00
Legg til i kalender

Universitetsturneen er et tilbud om studieinformasjon fra universitetene i Norge om høyere utdanning. Dette er et landsomfattende samarbeid. I Akershus er NMBU teknisk arrangør. Målgruppa er de snart studieklare avgangselevene våre – 3PÅA, 3KM, 3SSP, 4YSK og 3SIB – og deltakelse er obligatorisk for disse elevene. Det er derfor ingen undervisning for disse elevene etter lunsj på mandag. Det er fint om lærere som har timeplanlagt undervisning med Vg3-elevene mandag 1215-1435 kan følge dem til oppstart i auditorium 1 og videre til første økt. Programfagslærere med sammensatte klasser med Vg2- og Vg3-elever holder undervisning som vanlig for Vg2-elevene. Varsel om rombytte er sendt til aktuelle lærere. Programmet som er sendt elevene og lærere på mail 12.1.