Eksamen: Norsk YF, Hist og fil 2, Øk og ledelse, Økonomistyring.